Austrolebias patriciae 

"Dwarf Blackfin pearlfish" 

"pikkuhelmiviuhkäevä" 

This small blue-green gem (or pearl) of a fish from Paraguay and Argentina should be kept in its own species tank. A small group of several males and females can be kept together for breeding. Prefers live food.

Tätä pienikokoista sini-vihreää helmeä Paraguaysta ja Argentiinasta pidetään omassa laji-akvaariossaan. Voi pitää ja viljellä pienenä parvena, jossa on muutama koiras ja muutama naaras. Suosii elävää ruokaa.

Species belonging to the genus Austrolebias live in the southern parts of South America - Paraguay, Uruguay, Argentina and southwestern Brazil. Many species are from the Paraguay river basin, such as A. patriciae. Temperatures in those areas are lower than further north, nearer the equator. Therefore, Austrolebias species do not usually require any heating in the aquarium.

Austrolebias-lajit elävät Etelä-Amerikan eteläosissa Paraguayssa, Uruguayssa, Argentiinassa ja etelä- ja lounais-Brasiliassa. Monet lajit ovat Paraguay-joen vesistöalueelta, kuten A. patriciae. Lämpötilat sillä alueella ovat vähän matalampia kuin pohjoisempana Etelä-Amerikassa. Siksi Austrolebias-lajit eivät vaadi lämmitystä akvaariossa.

Male
Koiras
Population of origin
Cruce Ferrocarril AAK 12/35 (Asociación Argentina de Killifilia)
Alkuperäinen populaatio
Cruce Ferrocarril AAK 12/35 (Asociación Argentina de Killifilia)
Aquarium setup
20 L for a pair or trio. Slightly larger (30 L or more) for a bigger group. Because of its small size, it is not recommended for a community setup. Very gentle water flow and filtration.
Akvaario
20 L / pari tai trio (1m+2f). 40-60 L pienelle parvelle. Pienen kokonsa takia ei suositeltu seura-akvaarion. Lievä virtaus.
Temperature
Room temperature, 18-24 °C.
Lämpötila
Huoneenlämmössä, 18-24 °C. Ei vaadi lämmitystä.
pH
~7
Water hardness
soft to moderately hard, < 10 °dH
Veden kovuus
Pehmeää tai keskikovaa, < 10°dH
Maximum size
4 cm
Maksimikoko
4 cm (usein pienempi)
Maximum lifespan
As an annual species, not much longer than a year.
Maksimielinikä
kausikillinä 1-1½ v akvaariossa.
Feeding
Prefers live food. Gradually can be trained to accept also dry and frozen.
Ruokinta
Suosii elävää ruokaa. Vähitellen oppii myös kuiva- ja pakasteruokaa ottamaan.
A pair in spawning jar
Pariskunta kutuastiassa
Viljely
Breeding

Peat or coco coir as spawning medium. Incubation time is varies a lot, from 6 weeks to 5-6 months - depending on temperature.

From time to time, it is advisable to check that the peat in storage does not dry up completely. I do it once a month. If needed, humidity can be added with a mist sprayer.

Kutualusta: turve tai kookoskuitu.

Munien inkubaatioaika vaihtelee paljon, 6 viikosta 5-6 kuukauteen, riippuu lämpötilasta.

Välillä voi varmistaa, että turve ei mene rutikuivaksi (voi kosteuttaa kastelusuihkupullolla tarvittaessa).

Poikasia voi aluksi ruokkia likoeläimillä, chlorella/spirulina-jauheella, etikkamadoilla (“vinegar eels”), mikromadoilla ja artemian toukilla. Sen jälkeen hienoksi jauhetulla kuivaruoalla, grindal-madoilla ja cyclops-pakasteruoalla. Jos poikaset saavat tarpeeksi ruokaa, kasvu ja sukukypsäksi tuleminen on nopeaa. Nuoret yksilöt syövät kuivaruokaa sekä pakasteruokaa.

Fry should initially be fed infusoria, Chlorella or Spirulina powder, vinegar eels, microworms and baby brine shrimp. After they have grown a bit one can switch to finely ground dry foods, Grindal worms and frozen Cyclops.

Young male
Nuori koiras
Female
Naaras
Female
Naaras
Male
Koiras
Male
Koiras
Female
Naaras
Male
Koiras