Nothobranchius palmqvisti 

"Palmqvist's notho" 

Hohtoviuhkapyrstö 

Colorful annual from East Africa. Easy to feed and breed.

Kauniin värinen kausikilli itä-Afrikasta. Helppo ruokkia ja viljellä.

Nothobranchius palmqvisti hails from the Pangani, Umba and Ramisi river basins, along the coast of northeastern Tanzania and southeastern Kenya.

Hohtoviuhkapyrstö tulee Pangani-, Umba- ja Ramisi-jokien vesistöalueelta, koilllis-Tansanian ja kaakkois-Kenian rannikolta.

Male
Koiras
Population of origin
Gezani TAN95/16, Tanzania
Alkuperä
Gezani TAN95/16, Tansania
Conservation status
Vulnerable (VU)
Uhanalaisuus
Vaarantunut (VU)
Aquarium setup
A pair or trio can be kept in a 20 L tank. More permanent setup, for a larger group, requires a larger (40-60 L) aquarium. Can also be kept in a community tank with smaller or similarly sized peaceful species. Gentle water flow and filtration.
Akvaario
Parin tai kolmikon voi pitää 20 L altaassa viljelyä varten. Mutta pysyvästi 45 L tai suurempi (riippuu parven koosta). Sopii myös seura- ja kasviakvaarioon, samankokoisten kalojen kanssa. Lievä virtaus.
Temperature
Room temperature, 19 - 25 °C
Lämpötila
Huoneenlämmössä, 19-25 °C. Ei vaadi lämmitystä.
pH
~7
Water hardness
soft to moderately hard, < 10 °dH
Veden kovuus
Pehmeää tai keskikovaa, < 10°dH
Maximum size
5 cm
Maksimikoko
5 cm
Maximum lifespan
As an annual, not much longer than a year.
Maksimielinikä
kausikillinä 1-1½ v akvaariossa.
Feeding
Not picky. Readily accepts dry, frozen and live foods
Ruokinta
Kaikkiruokainen.
Two dueling males
Kaksi koirasta kamppailemassa
Viljely
Breeding

Female and male may spawn in peat or coco coir, in sand, in plants, spawning mops or even in coarse filtering media of a sponge filter. Consquently, a dedicated breeding setup should not have any bottom substarte, only a glass jar containing peat or coco coir - so to direct spawning activity to where eggs can be easily collected. Nothobranchius annual killies (or Nothos) do not dive completely into the spawning medium, so a 2-3 cm deep layer is enough. Coarse-leaved plants (like Anubias) can be added, as hiding places for females.

After a week or two the spawning jar can collected, and peat dried for 24 hours on newspaper. The dried, but still slightly moist, peat is then placed in a freezer bag for storage in a dark place (cardboard or styrox box) in room temperature. From time to time, it is advisable to check that the peat in storage does not dry up completely. I do it once a month. If needed, humidity can be added with a mist sprayer.

Koiras ja naaras kutevat turpeeseen, pohjan hiekkaan, kasveihin, akryylilankamoppiin, tai jopa suodatinmassaan. Eli parasta että viljelyaltaassa ei olisi pohjamateriaalia, vain turvetta lasipurkeissa (esim. sillipurkki). Afrikkalaiset viuhkapyrstö-kausikillit eivät kaivaudu kokonaan turpeeseen, siksi turvekerroksen ei tarvitse olla paksu, noin 2-3 cm.

Viikon tai kahden välein turve poistetaan altaasta ja kuivatetaan 24 h sanomalehdellä. Sen jälkeen vähän kostea turve laitetaan pakastepussiin (minä käytän yhden litran tuplasaumasuljentapakastepussia). Päivämäärä merkitään pussiin. Turvetta säilytetään pimeässä pahvilaatikossa huoneenlämmössä 12-16 viikkoa. Välillä voi varmistaa, että turve ei mene rutikuivaksi (voi kosteuttaa kastelusuihkupullolla tarvittaessa).

Incubation time is 10-16 weeks.

Munien inkubaatioaika: 10-16 viikkoa.

Poikasia voi aluksi ruokkia likoeläimillä, chlorella/spirulina-jauheella, etikkamadoilla (“vinegar eels”), mikromadoilla ja artemian toukilla. Sen jälkeen hienoksi jauhetulla kuivaruoalla, grindal-madoilla ja cyclops-pakasteruoalla. Jos poikaset saavat tarpeeksi ruokaa, kasvu ja sukukypsäksi tuleminen on nopeaa. Nuoret yksilöt syövät kuivaruokaa sekä pakasteruokaa.

Fry should initially be fed infusoria, Chlorella or Spirulina powder, vinegar eels, microworms and baby brine shrimp. After they have grown a bit one can switch to finely ground dry foods, Grindal worms and frozen Cyclops.

Male
Koiras