Pachypanchax sakaramyi 

Madagascar panchax 

Kirjokäpykilli 

A great beginner killie. Peaceful and non-aggressive. They gather in a loose shoal near the surface or in mid-level. Extremely hardy and adaptable to different water parameters. Are not "jumpers". Not picky eaters - will gladly take any dry, frozen or live food. A non-annual killie that can live quite long, and is very easy to breed. Endangered in their native Madagascar, so captive breeding is encouraged.

Rauhallinen laji, sopiva ensimmäiseksi killiksi. Viihtyy väljässä porukassa pinnan lähellä ja keskitasossa. Kestävä laji, joka sopeutuu useisiin eri vesityyppeihin. Kutee ja lisääntyy helposti. Laji on erittäin uhanalainen luonnollisissa elinympäristöissään Madagaskarilla, joten akvaario-oloissa kasvattamista suositellaan lajin turvaamiseksi.

This is a non-annual killie that can live upto 12 years, and does grow to be 8 cm long, so a somewhat larger aquarium than the usual killie setup is required. A 100L aquarium, 90 cm long, can permanently house a small group of them. Another proven setup is a large shoal (30+ fish) in a 120 cm long 300L planted aquarium, together with a group of similarly sized Corydoras (such as C. panda or C. paleatus).

Lajina ns. monivuotinen, ja voi elää hyvässä hoidossa varsin pitkään - jopa 12 vuotta. Syö tavallisimpia kuiva-, pakaste- ja eläviä ruokia. Laji ei ole hyppyherkkä.

Kirjokäpykilli kasvaa 8cm pituiseksi, joten se tarvitsee myös koolleen sopivan akvaarion. n. 100 L akvaario (90 cm pitkä) riittää pienen porukan pitämiseen. 120 cm pituinen allas (300 L) on hyväksi havaittu ratkaisu isommalle porukalle (30+ yksilöä), jossa seurana voi olla esimerkiksi viileän veden monnisia (täplämonninen, pandamonninen).

(video)
Kirjokäpykilli akvaariossa (video)

A small breeding group of 2-3 males and 4-6 females can be housed in a 60L aquarium for a couple of weeks. Some plants or spawning mops should be added, to provide the females with hiding places, in case that male courtship becomes too intense.

This species comes from the Sakaramyi river at the northern tip of Madagascar. It is critically endangered in its native habitat, due to a combination of deforestation, habitat degradation, and invasive species, mainly guppies and Gambusia. It is bred in captivity, both by hobbyists and institutionally, which prevents its global extinction.

Pienempää 2-3 koiraan ja 4-6 naaraan porukkaa voi kudetustarkoituksessa majoittaa väliaikaisesti 60-litraisessa altaassa. Kasveja ja kutumoppeja on hyvä olla sekä kutupaikoiksi, että naaraiden piilopaikoiksi, jotta ne myös pääsevät piiloon kutuintoisia koiraita.

Kirjokäpykilli on kotoisin Madagaskarin pohjoiskärjestä Sakaramy-joesta. Lain suurimpia uhkia ovat metsien ja elinympäristöjen tuhoutuminen sekä alueelle ihmisen toimesta levinneet vieraslajit, kuten miljoonakalat ja moskiittokalat. Lajia kasvatetaan sekä harrastajien että instituutioiden toimesta, jolla pyritään ehkäisemään lajin sukupuutto.

Uhanalaisuus
Erittäin uhanalainen (EN)
Conservation status
Endangered (EN)
Alkuperäinen populaatio
Joffreville, Madagaskar
Population
Joffreville, Madagascar
Akvaario
120 cm pituudeltaan. Laji on kotoisin yläköjen virtaavista vesistä, mutta ei vaadi voimakasta virtausta akvaariossa.
Aquarium setup
120 cm long. While hailing from a highland upstream habitat, strong water flow is not required in the aquarium.
Lämpötila
20-24 °C. Tarvitsee lepokauden talvella, jolloin lämpötila on vähän alle 20 °C (4-6 viikkoa 18-19 °C).
Temperature
20-24 °C. Requires a resting period with tempratures slightly below 20 °C (4-6 weeks at 18-19 °C).
pH
~7
Veden kovuus
pehmeää tai keskikovaa, < 10 °dH
Water hardness
soft to moderately hard, < 10 °dH
Maksimikoko
9 cm
Maximum size
9 cm
Maksimielinikä
12 v
Maximum lifespan
12 years
Ruokinta
Kaikkiruokainen.
Feeding
Not picky. Readily accepts dry, frozen and live foods
Englanninkielinen nimi
Madagascar panchax
Common name
Madagascar panchax
Kaksi koirasta
Two males
Viljely
Breeding

Breeding is with spawning mops. Eggs can be collected from the mops and transferred to a small container with clean aquarium water. One can add an airline, set to about one bubble a second. The water should be changed daily, or at least every other day, and dead or fungused eggs should be removed immediately. Fry hatch after about two weeks, depending on temperature. They are quite large and can be immediately moved to a rearing container.

Viljelyä varten käytetään akryylilankamoppia. Munia kerätään mopista pieneen rasiaan jossa on akvaariovettä ja lievä ilmastus. Veteen voi lisätä esim. metyleenisineä homehtumisen estämiseksi. Rasian vettä voi vaihtaa parin päivän välein. Homehtuneet munat poistetaan välittömästi (esim. pipetillä).

Poikaset kuoriutuvat noin kahden viikon jälkeen. Poikaset ovat kuoriutuessaan melko isoja, ja ne voi jo tässä vaiheessa siirtää kasvatusaltaaseen.

Poikasia voi aluksi ruokkia likoeläimillä, chlorella/spirulina-jauheella, etikkamadoilla (“vinegar eels”), mikromadoilla ja artemian toukilla. Sen jälkeen hienoksi jauhetulla kuivaruoalla, grindal-madoilla ja cyclops-pakasteruoalla. Jos poikaset saavat tarpeeksi ruokaa, kasvu ja sukukypsäksi tuleminen on nopeaa. Nuoret yksilöt syövät kuivaruokaa sekä pakasteruokaa.

Fry should initially be fed infusoria, Chlorella or Spirulina powder, vinegar eels, microworms and baby brine shrimp. After they have grown a bit one can switch to finely ground dry foods, Grindal worms and frozen Cyclops.

Koiras
Male
Naaras
Female
Macro
Makro
Parvi
A shoal
Makro
Macro
Koiras
Male
Parvi
A shoal
Koiras
Male
Makro
Macro
Koiras
Male